INVENTOROVÁ ZVÁRAĆKA

Blog Inventorové zváračky

Inventorová zváračka či zvárací invertor , je vlastne klasická zváračka. V tomto článku sa dočítate,  všetko o inventorovej zváračke. Dozviete sa , princíp fungovania , aké má výhody či nevýhody , ale aj ako vybrať zváračku , podľa akých parametrov či vlastností a pod.

Náš tip. TOP Inventorové zváračky

Top 50 – Zváračky invertorové – Heuréka.sk
 

Inventorovú zváračku používajú nielen domácich majstri v domácich dielňach , ale aj profesionáli , či už na stavbách montážach alebo výrobných dielňach.

Na trhu sa stretnete s niekoľkými druhmi inventorových zváračiek a to napr. MIG-MAG, MMA, TIG , FLUX .

Zváraci inventor pracuje na bázi zdroja meniča jednosmerného zváracieho prúdu. Spínaný zdroj zváracieho prúdu využíva to, že so stúpajúcou prenášanou frekvenciou klesá hmotnosť (a tím i veľkosť) jadra transformátoru.

Sieťové napätie

Pri frekvencii sieťového napätia 50 Hz vychádza hmotnosť transformátoru pre zvárací prúd 140 A cca 15 kg a jeho účinnosť býva okolo 40 %. 60 % energie sa premení v nepotrebné teplo a transformátor je nutné intenzívne ochladzovať.

Pri frekvencii vstupného napätia 100 000 Hz (100 kHz) má takýto transformátor veľkosť škatuľky od cigariet, hmotnosť niekoľko dkg a účinnosť až 90 %.

Inventorová zváračka
Inventorová zváračka

Premena napätia

Zvárací invertor teda usmerní priamo bežné sieťové napätie, toto usmernené napätie potom elektronický obvod premení na striedavé napätie, vysokej frekvencie.

Toto vysokofrekvenčné napätie sa transformuje a usmerní na jednosmerné napätie použitelné pre zváranie, tzv. DC napätie.

V zvláštnych prípadoch sa ponechá výstup striedavý AC alebo, pri moderných prístrojoch, se elektronicky prepína polarita, potom hovoríme o striedavom výstupnom napätí AC.

Výhody

Výhodou týchto invertorov je veľmi nízká hmotnosť, možnost elektronicky upravovať priebeh výstupného napätia a tým ho prispôsobiť rôznym zváracím metódam. Ďalej veľká možnost vybavit tieto stroje ďaľšími funkciami zvyšujícími komfort a kvalitu práce.

Výsledkom sú takmer miniatúrne zváračky s malou hmotnosťou a výbornou účinnosťou (avšak použitie spínaných zdrojov je oveľa všeobecné ako iba pri použití u zváracích strojov).

Ďalšou výhodou spínaných zdrojov je možnosť ich aktívneho riadenia a zmenou charakteristiky zdroja. Moderné zváracie invertory sú vybavené elektronikou na riadenie meniča, ktorá výrazne zlepšuje vlastnosti zdroja pri zváraní.

Zvárač tak má k dispozícii funkcie, ktoré by na klasických zváracích usmerňovačoch boli len ťažko alebo vôbec realizovateľné.

Jednoduchá zmena charakteristiky zdroja navyše umožňuje konštrukciu multifunkčných zváracích strojov, ktoré nebolo možné na báze klasického transformátoru skonštruovať.

Inventorové zváračky sú veľmi pohodlné na používanie. Ich ľahká a jednoduchá konštrukcia umožňuje jednoduchú manipuláciu so zváracím strojom. Zváracie invertory dokážu zvárať bazickými ako aj rutilovými elektródami.

Údržba

Invertorová zváračka je citlivé elektronické zariadenie, které potrebuje byť udržiavané v čistote. Pokiaľ pracuje v prašnom prostredí, je nutné ho po demontovaní krytu vyfúkať 1-6x za rok (podľa prašnosti) stlačeným vzduchom a vyfúkať zanesené otvory chladiaceho zariadenia.

Problém je v tom, že v sieti je iba 50 Hz. Preto nastupujú spínané zdroje (invertory, meniče), ktoré menia (zvyšujú) frekvenciu vstupného napätia z 50 Hz na typicky 60 – 100 kHz.

Uplatnenie inventorov

Zvárací invertor nájde uplatnenie v stavebníctve, strojárskej výrobe ako aj na hoby použitie v domácnostiach. Okrem zvárania sa invertorová technológia presadzuje aj v tepelnom delení materiálov – plazmové rezacie stroje

Ako vybrať inventorovú zváračku

Odborní predajcovia radia vyberať predovšetkým podľa toho, čo vlastne chcete zvárať. Predpokladajme, že väčšina domácich majstrov potrebuje univerzálny prístroj pre nepravidelné použitie predovšetkým pri zváraní ocele bežných rozmerov.

 

Základné typy

 

Zváračky sú najčastejšie značené začiatočnými písmenami anglických výrazov pre metódy zvárania, na ktorej je ten či onen prístroj určený.

Laikovi zvyčajne postačí, keď bude pre základné zváranie ocele vyberať medzi prístrojmi s označením MMA, MIG-MAG alebo TIG.

MMA (Manual Metal Arc) je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie môže byť napätie AC -střídavé (trafozváračky) alebo DC – jednosmerné (invertory).

MIG-MAG (Metal Inert Gas – Metal Active Gas) je metóda zvárania, kedy je prídavný materiál plynule dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením, prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavná kúpeľ je chránená pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, ktorý je vháňaný na miesto sváru.

Ide o tzv. Zváranie v ochrannej atmosfére. Tieto zariadenia sú vhodné pre zváranie slabých plechov, jeklov a opravy automobilových karosérií.

 

CO2 (MIG-MAG)

 

Zváračky CO2 sú zváracie poloautomaty, ktoré zavádza pri zváraní inertný plyn do miesta zvaru tak, aby sa zabránilo oxidácii.

Poloautomatické zváračky sú vybavené podávačom zváracieho drôtu, ktorý premenlivou rýchlosťou dávkuje drôt do nataveného zvaru. Tieto zváračky používajú niekoľko druhov plynov podľa materiálu, ktorý sa zvára. Najčastejšie sa používa CO2 (oxid uhličitý).

Zváračiek CO2 je nepreberné množstvo a každá je určená pre iný účel. Zváracie poloautomaty sú ideálnym riešením pre zváranie.

Medzi výhody zváračiek CO2 patrí široká škála uplatnenie a výborné zváracie vlastnosti. Zváračky CO2 zvárajú metódou MIG-MAG. Je známa tiež ako metóda zváranie v ochrannej atmosfére.

Ide o metódu oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v ochrannom plyne. Používa sa pre zváranie väčšinou hliníka a oceľových konštrukcií, ďalej na nerez a meď.

 

TIG (Tungsten Inert Gas) je zvárací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztavitelnou elektródou (volfrám) a zváraným dielom.

Wolframovou elektródu drží zváracie pištoľ vhodná pre prenos potrebného zváracieho prúdu, ktorá chráni samotnú elektródu a zváracie kúpeľ pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu (obvykle argón), prúdiaceho z keramickej hubice. Môže sa použiť ručné pridávanie zváracieho materiálu, alebo zvárať len natavením okrajov zvarencov.

 

Cena

 

Ceny zváracích prístrojov vďaka rastúcej obľube za posledné roky poklesli na minimum. S tým súvisí aj zameranie jednotlivých firiem na cieľovú skupinu.

Je logické, že domácemu kutilovi, ktorý chce zvárať obyčajnú oceľ a vyrábať jednoduchšie konštrukcie, postačí lacná trafozváračka za niekoľko desiatok eur.

Profesionál naopak siahne po drahšom invertore, ktorý uspokojí náročnejšie činnosti. Podľa akých kritérií vybrať zváračku si povieme v nasledujúcich odstavcoch.

Ako bolo uvedené vyššie, pre niekoho je cena alfou a omegou výberu. Pre iného je to len jedno z kritérií a tak to má byť.

Zlá lacná zváračka je na nič. Dobrá a drahá zváračka vďaka cene chvíľu mrzí, ale funguje. Kompromisom je dobrá zváračka s prijateľnou cenou.

 

Dôležité parametre

 

Nevyberajte zváračku len podľa hodnoty maximálneho zváracieho prúdu. Dôležitejší parameter je tzv. Zaťažovateľ, alebo tiež výkonová využiteľnosť.

Zvárame v desaťminútových cykloch a zaťažovateľ v percentách ukazuje, koľko minút môžeme pracovať a ako dlho musíme prístroj chladiť.

 

Zvárací prúd a zaťažovateľ

 

Toto kritérium musí mať pri výbere vždy najväčšiu váhu. Vezmite hodnotu priemeru obalenej elektródy, ktorú budete používať (u MMA zdroja), prípadne silu materiálu, ktorý potrebujete „privariť“ (u MIG / MAG a TIG zdroja ) – to všetko v milimetroch. Vynásobte hodnotou 40 a dostanete zvárací prúd, ktorý vaša budúca zváračka musí dodať pri zaťažovateľmi aspoň 60%.

 

Príklady

 

Ak budete najčastejšie zvárať obalenou elektródou s priemerom 2,5 mm, potrebujete, aby zváračka bola schopná dodať prúd 2,5 x 40 = 100 A pri zaťažovateľmi 60%.

Ak plánujete zdrojom MIG / MAG „prevariť“ materiál o sile 5 mm (skutočne „prevariť“ – skrz naskrz), potrebujete dodať prúd 5 x 40 = 200 A pri zaťažovateľmi 60%.

Vyšší zaťažovateľ samozrejme nie je na škodu. Pri nižších hodnotách sa zváračka bude často prehrievať, vypínať a chladiť.

Možno ste prekvapení, že tu vôbec nehovoríme o maximálnom prúde zváračky. Má to jediný dôvod: je úplne nepodstatný.

Pozor na zváračky, na ktorých štítkoch sú udávané nasledujúce, alebo podobné hodnoty:

Rozsah zváracieho prúdu: 5 – 130 A
Zaťažovateľ (DZ) 35% = 100 A
Zaťažovateľ (DZ) 100% = 50 A

Inými slovami – maximálny prúd 130 A je dosiahnuteľný len po veľmi krátku dobu. Tak krátku, že nemožno ani uviesť zaťažovateľ.

Takáto zváračka sa treba honosí možnosťou zvárať elektródami do priemeru 3,2 mm, ale je to len možnosť teoretická. V praxi je možné rozumne zvárať iba elektródami max. 2,0 mm.

 

Servis

 

Predpokladáme, že si zváračku budete kupovať preto, aby zvárala. Bohužiaľ aj pri správnom zaobchádzaní môže dôjsť k poruche. Potom sa dostupný servis, ktorý minimalizuje Vaše prestoje a starosti, naozaj hodí.

Preto pri kúpe stroja si radšej kúpte buď u predajcu , ktorý ponúka aj servis , ale aspoň servis zabezpečuje.

 

Rozmery, hmotnosť, doplnkové funkcie, ergonómia

 

Každý užívateľ má iné potreby. Práve k nim je potrebné zohľadniť pri výbere. Ak zváračku potrebujete na montáže, je pre Vás dôležitá nízka hmotnosť a malé rozmery.

Naopak, v dielni väčšie rozmery a hmotnosť nevadí, ale zase sa hodí viac funkcií, možnosťou nastavenia pod. Ľahké ovládanie sa hodí vo všetkých prípadoch.

 

Možnosť vyskúšania, referencie , recenzie 

 

Ak niekto vo Vašom okolí prevádzkuje vyhliadnutú zváračku, spýtajte sa, ako je s ňou spokojný. Tiež je dôležitá možnosť vyskúšania zváračky ešte pred vlastnou kúpou. Určite si prečítajte aj recenzie v eshopoch či na Heuréke.sk.

 

Dizajn

 

Aj dizajn môže byť dôležitý. Ak však budete zváračku používať naozaj pre zváranie, odporúčame váhu tohto kritéria znížiť na minimum.

 

Trafozváračka alebo invertor

 

A aký je rozdiel medzi trafozváračkou a invertorom ? Predovšetkým vo veľkosti, cene a podľa skúsených zváračov tiež v komforte práce. Pomerne monštruózne a lacné stroje v ponuke hobbymarketov sú spravidla trafozváračky.

Veľa skúsených kutilov iné zváračky ani nepozná, pretože princíp týchto prístrojov sa roky nemení a pre základné rozsah prác si s „trafom“ bohato vystačí.

Transformátorová zváračka potrebuje bežnú elektrickú zásuvku a podľa výkonu istič aspoň 16 ampér. Väčšina trafosvářeček zvára pomocou striedavého prúdu, je teda nutné vyberať elektródy pre striedavý prúd.

Rozmer a značnú hmotnosť prístroja určuje klasický transformátor s primárnym a sekundárnym vinutím.

Určitou ich nevýhodou je citlivosť na nečistoty. Prístroje tohto typu je nutné chrániť pred prachom. Najlepšie pomocou stlačeného vzduchu z kompresora sa zváračky po odobratí krytu pravidelne čistí od prachu a vyfúkať treba aj zanesené otvory chladiaceho zariadenia.

Pred nečistotami ostatne chráňte všetky typy prístrojov, predĺžite ich životnosť. Udržiavaná zváračka potom bude slúžiť leta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Anti-Spam Quiz: